Trung Quốc Nhà cung cấp máy ép phun chi phí thấp

Máy ép phun hiệu suất cao

» High Performance injection molding machines

Máy ép phun hiệu suất cao

High Performance injection molding machines including 100 Của bạn, 130Của bạn, 160Của bạn, 200Của bạn, 230Của bạn, 260Của bạn, 300Của bạn, 360Của bạn, 400Của bạn, 480Của bạn, 550Của bạn, 680Của bạn, 850Của bạn, 1100Của bạn, 1300Của bạn, 1600Của bạn, 2000Của bạn, Vân vân. Bơm servo hoặc bơm cố định có sẵn. These high performance injection machines are specially designed based on standard series injection machines. We have completely modified mechanical system including clamping unit structure, injection unit, machines base and use better hydraulic loop. These series injection machines are more stronger, more stable, more life. If you are looking for mid-high end machines in China, then you should choose our high performance injection molding machines.

 • Liên hệ chúng tôi

  Di động:0086-18958305290
  Wechat: 0086-18958305290
  Whatsapp: 0086-18958305290
  Web:www.flyseimm.com
  E-mail:flyseimm@gmail.com

 • Dịch vụ
  Flyse Biến ước mơ của bạn bay! Quét nó, Nói chuyện để tốt hơn